Nieruchomość gruntowa – Harmęże

Konkurs ofert

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej Marka Nitki (VIII GUp 658/19) ogłasza konkurs ofert.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o funkcji rolnej (stanowiącej przedmiot majątku wspólnego małżonków Marka i Bogusławy małżonków Nitka) obejmującą działki 31/1 i 32/1 obręb Harmęże o powierzchni 0,6059 ha położoną we wsi Harmęże, gmina Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00036478/6.

Obniżona cena sprzedaży wynosi 30 987,20 zł (poprzednio 38 734,00 zł). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 506732142), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279 lub w wersji elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 17-05-2022 listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279; 40-126 Katowice” z dopiskiem: „HARMĘŻE – VIII GUp 658/19”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 19-05-2022 o godzinie 10:00. Do rozstrzygnięcie konkursu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki konkursu.

Cena:30 987,20 zł
Adres:Harmęże
Miasto:Harmęże
Województwo:śląskie
Metry kwadratowe:6059
Metry kwadratowe działki:6059

Listing Inquiry