Pakiet należności

Konkurs ofert

Syndyk masy upadłości EXPERT ALU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Zabierzowie (KRS 0000464176), sprzeda pakiet wierzytelności przysługujących spółce EXPERT ALU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Zabierzowie. Szczegółowe informacje przekazywane będą zainteresowanym, po uprzednim kontakcie mailowym. Wartość księgowa wynosi kwotę 97 252,44 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 44/100). Szczegółowe warunki sprzedaży pakietu wierzytelności (w tym sposób składnia ofert oraz numer rachunku bankowego do wpłaty wadium), zawarte zostały w „Regulaminie sprzedaży wierzytelności z wolnej ręki”, które udostępniony zostanie osobom zainteresowanym, na ich prośbę. Dodatkowe informacje można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu w godz. od 8:00 do 12:00 w dniach roboczych.

Listing Inquiry